Zwroty i reklamacje

Zwroty i reklamacje

Odstąpienie od umowy

Jeśli jesteś konsumentem - co do zasady przysługuje Ci prawo do odstąpienia od zawartej na odległość umowy.

Od umowy możesz odstąpić, składając nam oświadczenie o odstąpieniu od umowy np. poprzez wiadomość e-mail przesłaną na adres: contact@repinpeace.com

Zwracany produkt(-y) zwróć do nas niezwłocznie na adres: TRADING B2B ul. Artylerzystów 22, 94-230 Łódź, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym otrzymano zamówienie.

Od umowy możesz odstąpić w terminie 14 dni.

Bieg czternastodniowego terminu na odstąpienie od umowy rozpoczyna się:

 • dla umowy, w której wydajemy rzecz, będąc zobowiązanymi do przeniesienia jej własności - od objęcia rzeczy w posiadanie przez Ciebie lub wskazaną przez Ciebie osobę trzecią inną niż przewoźnik,
 • dla treści cyfrowych - od dnia zawarcia umowy.

Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

Dokonaną przez Ciebie płatność, na zasadach wskazanych w regulaminie zwrócimy Ci niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania od Ciebie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

Możemy wstrzymać się ze zwrotem otrzymanej od Ciebie płatności do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Ciebie dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Pamiętaj, że prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi m.in. w odniesieniu do umowy:

 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

Szczegółowe informacje na temat odstąpienia od umowy znajdziesz w naszym Regulaminie sprzedaży.

Reklamacje

W przypadku gdy zakupiony u nas towar okaże się wadliwy, masz prawo reklamować go w oparciu o rękojmię. Reklamację najlepiej złożyć na adres e-mail: contact@repinpeace.com lub drogą pocztową na adres: TRADING B2B  Artylerzystów 22, 94-230 Łódź.

Jeśli nie jesteś konsumentem, odpowiadamy wobec Ciebie tylko do wysokości złożonego przez Ciebie zamówienia. Poniższe postanowienia mają zastosowanie do konsumentów.

Reklamowany towar należy wysłać na adres: TRADING B2B  Artylerzystów 22, 94-230 Łódź

W związku z wadą możesz żądać:

 • naprawienia wady
 • wymiany rzeczy na wolną od wad,

lub złożyć oświadczenie o:

 • obniżeniu ceny,
 • odstąpieniu od umowy – w przypadku wady istotnej.

Rozpatrzenie Twojej reklamacji (ustosunkowanie się do niej) nastąpi w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez nas Twojego zgłoszenia reklamacyjnego.

Więcej informacji na temat reklamacji znajdziesz w naszym Regulaminie sprzedaży.

Poniżej znajdują się wzory:

- formularza odstąpienia od umowy, z którego Konsument może, ale nie musi skorzystać, akceptujemy zwykłe odesłanie towaru wraz z załączonym do przesyłki wypełnionym formularzem oraz paragonem.

- formularza reklamacji, z którego Konsument może, ale nie musi skorzystać.

pobierz (zachowaj zdjęcie) -->  FORMULARZ 

lub skopiuj jeden z poniższych:

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten nie jest obligatoryjny w celu dokonania zwrotu lub wymiany towaru)

TRADING B2B ul. Limanowskiego 166, 91-027 Łódź,  adres e-mail: contact@repinpeace.com

- Ja/My(*) ..................................................................... niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) / o świadczenie następującej usługi(*) / o dostarczanie treści cyfrowych w postaci(*):

....................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................

- Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*) ..........................................................................................................................

- Imię i nazwisko Konsumenta (-ów): ..............................................................................................................................

- Adres Konsumenta (-ów): ..........................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

.............................................................................................
Podpis Konsumenta
(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)


Data ............................................

(*) Niepotrzebne skreślić.

 

 …...............................                            (miejscowość, data)

       (podpis)

 

 

TRADING B2B Limanowskiego 166, 91-027

adres e-mail: contact@repinpeace.com 

Zgłoszenie reklamacyjne

 

Dane reklamującego:

 1. Imię i nazwisko/Nazwa firmy:

.........................................................................................................................

…........................................................................................................................

2.Adres:…..........................................................................................................................................................................................................................................

…...............................................................................................................................................................

 1. Numer zamówienia: …..........................................
 2. Numer telefonu: …......................................
 3. Adres e-mail: …....................................

 

Dane reklamowanego towaru:

 1. Nazwa towaru:..................................................................................................
 2. Data zawarcia umowy sprzedaży: …......................................................................
 3. Numer faktury/paragonu: ….................................................................................
 4. Opis usterki:

….....................................................................................................................................................................................................................................................

…...............................................................................................................................................................

…...............................................................................................................................................................

…................................................................................................................................................................

…................................................................................................................................................................

 1. Żądanie reklamującego:

…........................................................................................................................

…......................................................................................................................................................................................................................................................

…......................................................................................................................................................................................................................................................

 

.................................

(podpis)

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl